^Back To Top
 • 1 การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2559 - 16 พฤษภาคม 2560
 • 2 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้นอนุบาล
  สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาประวัติการฉีดวัดชีนตั้งแต่แรกเกิด สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน
 • 3 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2564 รับเด็กที่เกิด พ.ศ. 2557 หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
 • 4 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้น ป.1
  หนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน สำเนาสูติบัตรนักเรียน (2ฉบับ) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (2 ฉบับ ) สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนา ประวัติการฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด
 • 5 การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
  ยื่นเอกสารวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เอกสารที่นำมาแจ้งเข้าเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 2-6 (สำเนาอย่างละ 1 ชุด) หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน (พฐ 19/1) แบบ ปพ. 1 แบบ ปพ. 6 แบบ ปพ. 8 สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยในปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สำเนาใบตรวจหมู่เลือดของนักเรียน หมายเหตุ เอกสารที่มีสัญลักษณ์ " มีความสำคัญมากต้องนำมาแสดงตัวยจึงจะสามารถรับเข้าเรียนได้
baner

Website ที่สำคัญ

buttonspสถิติการเข้าชม

019842
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
59
91
19562
288
0
19842

Your IP: 3.236.253.192
Mon, 25 Oct 2021 11:40:52 +0000

wellcome watbangpleeyaiklang school

Slideshow WYK

นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สป. 2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.สป.2
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ทำบุญครบรอบ 88 ปี
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทำบุญครบรอบ 87 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ตักบาตรวันพระ ฟังธรรมะสวดมนต์ ทุกคนไหว้สวย

ประวัติพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ

หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน (กิ่ม แจ่มแจ้ง) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ที่ตำบลพญาแพรก อำเภอเมืองจังหวัดพระประแดง(สมุทรปราการในปัจจุบัน) อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ตลอดมา ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ และได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นเจ้าคณะอำเภอบางพลี เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัยชนที่พระอรรถ โกวิทวุฒคุณ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางพลีนั้น ท่านได้ขยายการศึกษาทางพระปริยัติธรรม อย่างกว้างขวางไปยังวัดต่างๆในอำเภอบางพลี ส่วนการศึกษาทางโลกนั้นท่านได้เห็นความสำคัญทางการศึกษา ชาวอำเภอบางพล จึงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางเดิมโรงเรียนนี้มิได้สร้างเป็นตัวโรงเรียน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นโรงเรียนชั่วคราว ต่อมาท่านพระครูอรรถโกวิท เจ้าคณะอำเภอบางพลีมีความเห็นว่าเด็กนักเรียนต้องอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนนั้นไม่เหมาะสม ควรจะมีโรงเรียนโดยเฉพาะเท่านั้น จึงได้บริจาคเงินส่วนตัวตลอดจนเครื่องประกอบการก่อสร้างและเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้วร่วมกับนายม้าน ช้างแก้ว ศึกษาธิการอำเภอขณะนั้นขอความร่วมมือจากประชาชน พ่อค้า คหบดี ในตำบลนี้ร่วมกันเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาท) จึงให้นายเคลือบ ชุ่มชื่น ช่างไม้คนไทยในตำบลนี้สร้าง ขึ้นเป็นโรงเรียนถาวรแบบ ป. และรัฐบาลได้ให้เงินสมทบในการก่อสร้างโรงเรียนนี้ รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท สร้างเป็นโรงเรียน ๒ ชั้น ชั้นบน ๓ ห้องเรียน ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน รวม ๕ ห้องเรียน มีมุขในตัวตรงกลาง ตัวโรงเรียนกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หลังคามุงสังกะสีทั้งหลัง สร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๖ เป็นต้นมา ตามบันทึกของการเปิดโรงเรียนมีดังนี้
วันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์ปิดโรงเรียนประชาบาลตำบลบางพลีใหญ่ ๑ (วัดบางพลีใหญ่กลาง) มีนักเรียนมาเรียนรวม ๑๐๐ คน ได้แบ่งชั้นของการสอนออกเป็น ๓ ชั้น คือประถม ๑ - ๒ - ๓
มีครู ๓ คน คือ พระมหาสละ เพชรประไพ เป็นครูใหญ่ พระภิกษุชื้น นิลเพชร นายชิต แซ่โค้วและยังได้ ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงขึ้นในวัดบางพลีใหญ่กลางเมื่อ พ.ศ๒๔๕๒ โดยในระยะแรกให้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน ต่อมาการอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียนนั้นไม่วะดวกเพราะมีนักเรียนเพิ่ม มากขึ้นและไม่มีฝากั้นห้องต้องเรียนรวมกัน ท่านจึงได้ร่วมกับขุนหลวงนรกิจบริหาร(แดง กนิศฐยุค) นายอำเภอบางพลีขอบริจาคเงินจากผู้ปกครองและคหบดีชาวบางพลีมาสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในเขตวัดเสร็จสิ้นในปี ในปีพ.ศ. ๒๔๗๑ ซึ่งค่าก่อสร้าง ๑๑๕๒๙.๖๑ บาท หลวงปู่กิ่มท่านเอาใจใส่ดูแลและอุปถัมภ์โรงเรียนของเรามาโดยตลอด นับตั้งแต่ให้ที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่เศษ เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ช่วยหาเงินมาก่อสร้างอาคารเรียน แม้กระทั่งให้เงินเป็นค่าจ้างครู ที่มาสอนในยามที่รัฐบาลไม่มีเงินจะจ้างครูจนเกือบจะต้องยุบโรงเรียน ทำให้พวกเรายังมีที่เรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่กิ่มท่านมรณภาพไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุได้ ๘๘ ปี

School Director

ดร.ขวัญศิริ  กันแตง

ผู้อำนวยการ

ผลทดสอบทางการศึกษา

ปฏิทิน

ตุลาคม 2021
วันวันวันวันวันวันวัน
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

FB WYK School

Copyright © 2013. Webmaster BY ครูวิษณุ แรกเรียง Rights Reserved.


Facebook twitter youtube