: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

ปีการศึกษา 2558

" กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "

" พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 มีการแสดงของนักเรียน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง"

21

" บรรยากาศงานลอยกระทงวัดบางพลีใหญ่กลาง "

"มีกิจกรรมการสอยดาว และถวายผ้าป่าการกุศล โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

นับเป็นผลบุญผลกุศลที่ได้สร้างร่วมกัน "

21

" ทำบุญครบรอบ 82 ปี "

" ครบรอบ 82 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่อุปการะโรงเรียนและได้เสียชีวิตไปแล้ว "

21

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428