: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2558

" งานศิลปหัตถกรรมอาเซียน และแสดงผลงานครูนักเรียน "

21

"พิธีมอบวุฒิบัณฑิตน้อย"

"นางสาวกัลยา ตุลพิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2558 "

21

"เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557  "

21

" ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป่าในกรุง "

"คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป่าในกรุง "

21

"ค่ายลูกเสือริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา "

" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง เข้าค่ายลูกเสือริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา "

21

" ทัศนศึกษาสวนเสือ ศรีราชา "

" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเสือ ศรีราชา "

21

" โครงการวิทยาศาสตร์ "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

จัดกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ พัฒนาเยาวชนตำบลบางพลีใหญ่ "

21

" กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

คำขวัญวันเด็ก : เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "

21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428