: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

 

"คณะครู ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง"

" คณะครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง เดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดระยอง "

21

"ประชุมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559"

"โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน"

21

 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428