: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

2 ปีการศึกษา 2559 2

" ตลาดนัดนักเรียน "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า

และนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน "

22

" เลี้ยงอำลาข้าราชการครูย้าย "

" เลี้ยงอำลาคุณครูกุลณดา  กระจ่างธนโชต  ข้าราชการครูย้ายไปประจำการที่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง  จังหวัดราชบุรี "

21

" กิจกรรมตักบาตรวันพระ"

" วันนี้วันพระ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตร ฟังธรรมะสวดมนต์ "

21

"วันต่อต้านยาเสพติด และ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก"

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ

"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

พร้อมทั้งเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก "

21

"พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559"

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิประสาทความรู้แก่ศิษย์

พร้อมทั้งมีการประกวดมารยาทไทยทุกสายชั้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน "

21

"วันออกกำลังกายโลก ประจำปี 2559"

" มหกรรมกีฬามวลชน ( แชลเลนจ์เดย์ ) หรือวันออกกำลังโลก ประจำปี 2559 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ

อำเภอบางพลี จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ "

21

"ท่านพระครูปลัดรัตนวัฒน์ แจกเสื้อวันพระ"

"ท่านพระครูปลัดรัตนวัฒน์ พระครูผู้ให้ แจกเสื้อวันพระให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง"

22

 

 

 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428