: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

2 ปีการศึกษา 2559 2

" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี 2559

ภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่ง นวัตกรรม"

21

" วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

พร้อมทั้งประกวดร้องเพลงแม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ "

21

"  ว.ญ.ก. ก้าวไกล ใส่ใจวิถีไทยในอาเซียน "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อนักเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน"

21

" ค่ายเยาวชนตำบลบางพลีใหญ่ใฝ่ค่านิยม  12  ประการ "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนตำบลบางพลีใหญ่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ  "

21

"  แห่เทียนจำนำพรรษา "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง แห่เทียนจำนำพรรษาถวายให้กับวัดบางพลีใหญ่กลาง "

21

" พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อประกาศตนให้ปรากฎว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า

หรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน "

21

" ประกวดคำขวัญการบริหารจัดการขยะ "

" มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดคำขวัญการบริหารจัดการขยะ "

21

 

 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428