: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

ปีการศึกษา 25602 ปีการศึกษา 2559 2

" กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดกิจกรรมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 "

21

" ร่วมฟังสวดอภิธรรม "

" คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมฟังสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  "

21

"  วันลอยกระทง ประจำปี 2559 "

" บรรยากาศวันลอยกระทง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พระสงฆ์ บริเวณกลางน้ำ

วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนมาร่วมใส่บาตรกันหนาแน่น"

21

"อบรมการป้องกันอัคคีภัย "

" วันที่ 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2559

เพื่อเป็นการซ้อมรับมืออัคคีภัยในถานศึกษา "

21

"  ทำบุญครบรอบ 83 ปี "

" งานพิธีทำบุญครบรอบ 83 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่อุปการะโรงเรียนและเสียชีวิตไปแล้ว "

21

" จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน "

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 "

21

"โครงการเยาวชนตำบลบางพลีใหญ่ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่"

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จัดโครงการเยาวชนตำบลบางพลีใหญ่

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์และสร้างชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ "

21

 

 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428