: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

-------------------------------------------------------------------------------------------